Vand Natur

Vand & Natur er en ny rådgivningsvirksomhed • startet af
Poul Riis Roesen • tidligere formand for Limfjordsrådet

Vi tilbyder en helt ny type ydelser i forbindelse med den fremtidige vandplanlægning i Danmark. Formålet er at guide lokale arbejdsgrupper i den svære dialog om en fælles indsats for et bedre vandmiljø.

DEN GODE DIALOG ER PRODUKTET

Vand & Natur tilbyder på konsulentbasis at sørge for, at processen i de lokale arbejdsgrupper, der nedsættes af Vandrådet, er veltilrettelagt, og at arbejdsgruppen består af de relevante repræsentanter, så der er en vis ligevægt i gruppen. Vi hjælper med at etablere den gode dialog og sikre det folkelige engagement i, at opgaven løses til alles tilfredshed.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Poul Riis Roesen på telefon 23 37 09 70

POUL RIIS ROESEN


Kongevejen 66
7900 Nykøbing Mors

T • +45 9775 1503
M • +45 2337 0970
MAIL • roesen@vand-natur.dk
WWW.VAND-NATUR.DK